הבהרה לגבי דחיות קטינים

 בימים האחרונים מתקיים שיח ברשתות סביב דחייה של קטינים לפי האתר (שני כדורים ראשונים ירוקים, חמישה כדורים צהובים או בז'). הדבר נכון לגבי קטינים שהוגשו לפי חוק ארטיגו 2- קטינים שנולדו לפני שההורה קיבל את תעודת הלידה הפורטוגלית. 

ברצוננו להבהיר שמבירור מעמיק, עולה כי לא מדובר בדחייה של התיקים.

לפי פקידי הקונסרבטוריה, מכיוון שטרם גובש "המתכון" לזיקה מספקת, התקבלה החלטה להעביר את כל התיקים להחלטת התובע הציבורי הפורטוגלי, שהוא חלק מגוף שנקרא Ministério público.

 לתובע הפורטוגלי יש שתי אפשרויות:

 א. להורות לקונסרבדורים להמשיך בתהליך ולרשום את הקטין כאזרח פורטוגלי מן המניין. במקרה הזה הוא לא צריך לבקש רשות מאף אחד וזו הוראה מנהלתית פשוטה. בעקבות ההנחיוה הזו,יתגבש מתווה לאישור האזרחויות לקטינים בהקשר של זיקה וישליך על שאר הבקשות.

ב. להודיע כי לאחר שבחן את התיק יש לו בסיס לדחיית התיק, לנמק מדוע (להוכיח שלקטין אין זיקה מספקת) ולהגיש את ההודעה לאישור בית המשפט, שם תינתן זכות תגובה למייצגו של הקטין. להערכתנו יש לא מעט טענות להעלות בדיון כזה שיערך בבית משפט, החל מההחלה הרטרואקטיבית של השינוי בצורך בזיקה, דרך חוסר מידתיות ועד לבעיות מבחינה מנהלתית בעצם הדחייה.

 נכון לעכשיו, הדבר היחיד שניתן לעשות הוא להמתין להכרעות ראשונות וללמוד מכך למה לצפות הלאה.

הערכת המלומדים היא שנראה תוצאות בתוך כשלושה עד ששה חודשים מההעברות הראשונות להכרעת התובע הציבורי.

אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן אתכם ככל שהדברים מתפתחים.

שלכם,

אבישי ורותם