• לשלוח אלינו צילום של ייפוי הכח בעברית להוצאת תעודת יושר מהמייל – חתום
  • להדפיס את ייפוי הכח בפורטוגזית מהמייל ולחתום כמו בדרכון
  • יש לשלוח אימות דרכון – ניתן לאמת דרכון באמת מכמה דרכים:

לגשת לקונסוליה הפורטוגלית ולאמת את הדרכון שם

לגשת לקונסוליה הישראלית ולאמת שם (לשים לב שבעברית ואנגלית גם יחד) ולבקש שם אפוסטיל או לשלוח אלינו למשרד בישראל לטובת החתמת אפוסטיל

ללכת לנוטריון מקומי ולבקש ממנו אימות (יש לשים לב שהאימות גם בשפה האנגלית) ועל זה יש להחתים אפוסטיל.

  • יש לשלוח תעודת לידה בעברית בלבד ורק במידה והשם שונה אי פעם גם תמצית רישום בת שני דפים עם שינויי השם בלבד. אל הללו ניתן להשיג בקונסוליה הישראלית, או לבקש מבן משפחה מדרגה ראשונה בארץ להויצא עבורך.
  • על מי שחי בחו"ל להמתיא תעודת יושר מהמדינה הרלוונטית עם חותמת אפוסטיל או אימות כפול של הקונסוליה הפורטוגלית והמקומית – במידה והמדינה לא חברה באמנת האג.

את כל הללו היחד, ניתן לשלוח אלינו למשרד בארץ לכתובת המופיעה במייל.

במידה והכל מוחתם, ניתן לשלוח ישירות לליסבון.

במידה ומשהו לא ברור, ניתן לפנות אלינו בכל אחת מהמדיות 🙂

אבישי ורותם