קודם כל מזל טוב:)
שמחים על החלטתכם להינשא בפורטוגל הנהדרת!
נציין כי כל התנאים תלויים בתקנות ובחוק לנישואים בפורטוגל בזמן רישום הבקשה.

הנחת היסוד היא ששני בני הזוג רווקים ולא נישאו בעבר.

על אזרח פורטוגלי המבקש להנשא בפורטוגל לשאת תעודת זהות פורטוגלית.

אנו נגבש את המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה;
– תעודות לידה ותמציות רישום של שני בני הזוג;
הנפקה ממשרד הפנים הישראלי באמצעות ייפוי כח, החתמה באפוסטיל ותרגום נוטריוני לפורטוגזית. (במידה ואחד מבני הזוג לא נולד בישראל, עליו להנפיק תעודת לידה עם אפוסטיל ממדינת הלידה ולהמציא אותה
פיזית לחברה. תרגום נוטריוני בתוספת עלות במקרים אלו).
– אימותי דרכון של שני בני הזוג;
החברה תדאג לאימותי דרכונים של בני הזוג על פי חוק. אימותי הדרכון יוחתמו באפוסטיל כנדרש.
– ייפויי כח לייצוג בפורטוגל מול הרשויות;
שני בני הזוג יחתמו על ייפויי כח שיוכנו ע"י העו"ד המייצג לטובת הגשת התיק לאנליזה ובקשה להנשא בפורטוגל.

בסיום גיבוש התיק, תתבצע הגשת הבקשה לאנליזה של משרד המשפטים הפורטוגלי.

פרק הזמן לאישור הבקשה עשוי להשתנות ויכול להיות חודש או כמה חודשים.
לאחר אשרור עקרוני של הבקשה, החברה תבקש מועד ומקום לעריכת הטקס.

ניתן לבצע את הטקס בבית משרד הרישום או לחילופין במקום בו יבחר הזוג (בתוספת תשלום).
תיאום מועד ומקום הטקס יעשה בשיתוף עם בני הזוג ובהתאם ללוח הזמנים שיוצע ע"י משרד הרישום הפורטוגלי
ואילוציו.

במידה ומסיבה כלשהי, משרד המשפטים הפורטוגלי לא מאשר את כשירות בני הזוג להינשא, לא תהיה לחברה
כל אחריות (הדבר עלול חלילה להתרחש במקרים של רישום פלילי במדינות שונות, עניינים כלכליים ומיסויים אך
לא רק).

לאחר אנליזה ואישור הבקשה, על הזוג לערוך את טקס הנישואים בתוך ששה חודשים מקסימום ממועד האישור.
במידה ומסיבה כלשהי לא יערכו הנישואים בתוך ששה חודשים מתום האנליזה, יהה על הזוג להגיש בקשה
מחודשת, במידה וירצו להנשא בפורטוגל.

הטקס
ביום החתונה – יש להגיע לבית העירייה (או למקום הטקס שנקבע מראש), מלווים בשני עדים דוברי השפה ומתורגמן
אשר מחוייבים בחוק הפורטוגלי ויסופקו ע"י החברה.
הטקס נערך בשפה הפורטוגזית ויתורגם לשפה האנגלית (ככל האפשר החברה תנסה להעמיד לרשות הזוג
מתרגם לעברית, אך היא אינה מתחייבת על כך). הזוג מצהיר כי הוא שולט בשפה האנגלית לטובת הבנה של
הטקס שיערך.
בני הזוג מתחייבים להגיע, להתנהל ולהתנהג באופן הולם לרבות מבחינת לוחות הזמנים, לבוש, התנהגות באולם
וכיוצ"ב.
עו"ד המייצג את הזוג יהיה נוכח בטקס ככל הנדרש.

לאחר הטקס;
קבלה של תעודת נישואים פורטוגלית.
תעודת הנישואים תתורגם נוטריונית לעברית או אנגלית (בהתאם להעדפת הזוג) ותוחתם באפוסטיל פורטוגלי.
תרגום והחתמה של התעודה אורך כחודש ימים.

העלות;
2000 יורו הכוללים את כל ההוצאות המפורטות מעלה.
אגרות בפורטוגל, אגרות בישראל, תרגומים, מלווים ומתורגמן ככל שידרשו, לייוי הכנה והגשה ע"י עו"ד מקצועי
וכו'.
המחיר אינו כולל קיום של הטקס במקום שאינו משרד הרישום (כאמור).
למען הסר ספק, השירות אינו כולל עלויות טיסה, לינה, שהייה, ארוחות, נסיעות, הסעות, שירותי איפור, ביגוד,
שירותי צילום וכיוצ"ב או כל עלות נוספת ואחרת אשר אינה מצוינת במסגרת השירותים והתכולה.
תנאי התשלום:
1000 יורו בחתימה על הסכם זה.
1000 יורו נוספים לאחר קיום הטקס ולפני קבלה של תעודת הנישואים.
התשלום באשראי ביורו.